Polityka prywatności / Regulamin

Koszyk zakupów

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

Polityka prywatności z dnia 14.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 4b3b2e3b-6988-4222-b1a0-c42ad21b2615.
Polityka prywatności Sklepu S.J.PROFIT
www.sjprofit.pl
(„Sklep”)
Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego
też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane
z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej:
a. Joanna Szweda, NIP 6351687468, nr REGON 240660779, przedsiębiorca działający pod firmą Joanna Szweda

 • wspólnik spółki cywilnej
  b. Sabina Ferrara-Foltyn, NIP 6351810124, nr REGON 526586168, przedsiębiorca działający pod firmą Sabina
  Ferrara-Foltyn – wspólnik spółki cywilnej
  prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą S.J. Profit Joanna Szweda, Sabina Ferrara-Foltyn
  Spółka Cywilna z siedzibą pod adresem ul. Żorska 68A, 43-180 Orzesze, NIP 6351867911, nr REGON
  52666318200000.
  Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz
  do nas na adres e-mail: biuro@sjprofit.pl.
  TWOJE UPRAWNIENIA
  Przysługuje Ci prawo żądania:
  dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub – jeśli ma to
  zastosowanie – art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
  ich sprostowania (art. 16 RODO),
  usunięcia (art. 17 RODO),
  ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
  przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).
  A także prawo:
  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych
  osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych
  interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w
  zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).
  Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez
  nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień
  przeglądarki.
  Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych.
  DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
  Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od
  podejmowanych przez Ciebie działań.
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie
  W jakim celu?
  realizacja Twojego zamówienia
  Na jakiej podstawie?
  umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
  zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  Jak długo?
  przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku
  prawnego, związanego z rachunkowością
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
  lub przez nas
  (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia
 2. Założenie konta w Sklepie
  W jakim celu?
  realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
  Na jakiej podstawie?
  umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Jak długo?
  przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
  lub przez nas
  (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy
  sprawdzenie statusu zamówienia
 3. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)
  W jakim celu?
  obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
  Na jakiej podstawie?
  umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
  zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w
  przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy
  umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
  przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą
  komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje
  zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  Jak długo?
  przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa
  nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia
  roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
  do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz
  ostatnią tabelę tej sekcji – lub do momentu, w którym
  uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
  lub przez nas
  (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie
 • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
  marketingowych
  W jakim celu?
  marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam
  (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
  marketingowych*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany
 • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
 1. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań
  analitycznych
  W jakim celu?
  analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej
  funkcjonalności
  (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów
  analitycznych*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej
  rozwojem
 • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
 1. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np.
  informacji o ofertach specjalnych)
  W jakim celu?
  wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert
  specjalnych
  analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości,
  celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej
  wysyłki wiadomości w naszej działalności
  (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania
  analityczne” Polityki prywatności)
  Na jakiej podstawie?
  Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust.
  1 lit. a RODO)
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
  przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust.
  1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w
  każdej chwili możesz wycofać zgodę. Przetwarzanie
  danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody
  pozostaje zgodne z prawem.
  do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw
  wobec przetwarzania
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
  lub przez nas
  (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych
 2. Zapisanie się na newsletter
  W jakim celu?
  wysyłanie newslettera
  analiza efektywności wysłanych przez nas treści, celem
  ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki
  wiadomości w naszej działalności
  (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania
  analityczne” Polityki prywatności)
  Na jakiej podstawie?
  umowa o świadczenie usługi wysyłki newslettera (art. 6
  ust. 1 lit. b RODO)
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
  przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust.
  1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do momentu, w którym wypiszesz się z naszego
  newslettera
  do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw
  wobec przetwarzania
  ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie
  lub przez nas
  (więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  nie będziesz mieć możliwości otrzymywania informacji dotyczących Sklepu i naszych usług
 3. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych
  ze Sklepem lub naszymi usługami
  W jakim celu?
  ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
  Na jakiej podstawie?
  nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6
  ust. 1 lit. f RODO)
  Jak długo?
  do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec
  przetwarzania*
  Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
  brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku
  PUBLIKOWANIE DANYCH
  Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych
  użytkowników Sklepu.
  Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.
  PROFILOWANIE
  W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na
  takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być
  zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy
  produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej
  dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.
  Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki
  prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
  DZIAŁANIA ANALITYCZNE
  W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej
  intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.
  W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu
  spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem
  Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć
  jego funkcjonalność.
  Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub newslettera, możemy
  dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w
  jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady
  dotyczące wysyłki tego typu wiadomości w naszej działalności – np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy
  sposobu formułowania skutecznych treści.
  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
  Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi
  przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.
  PLIKI COOKIES
  Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
  są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
  nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
  W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:
  zapamiętywania Twojej sesji
  statystycznych
  marketingowych
  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce,
  możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się
  wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących
  podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
  Google Chrome
  Opera
  Safari
  Mozilla Firefox
  Microsoft Edge
  Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie
  ważności.
  nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
  _GA czas trwania sesji śledzenie ruchu w Serwisie w celach statystycznych
  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  usunąć pliki cookies,
  blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
  W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.
  USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH
  Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im
  do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
  Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:
  DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA
  UNIĘ EUROPEJSKĄ
  założenie konta w Sklepie brak nie ma miejsca
  złożenie zamówienia w Sklepie
  dostawca płatności nie ma miejsca
  podmiot dostarczający do
  Ciebie produkt nie ma miejsca
  biuro rachunkowe nie ma miejsca
  brak nie ma miejsca
  zapis na newsletter lub wyrażenie
  zgody na przesyłanie wiadomości
  marketingowych
  brak nie ma miejsca
  A ponadto:
  odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.
Oryginalne produkty
Współpracujemy z innowacyjnymi firmami ze świata jeździeckiego
doradztwo
Nasz zespół odpowie na Państwa pytania zarówno telefonicznie jak i mailowo
Bezpieczne zakupy
Korzystamy z bezpiecznych bramek płatności